Strony Internetowe, eSklepy, Adwords – Daj się zobaczyć- marketing internetowy

Historia handlu elektronicznego

Handel elektroniczny… jesteśmy do niego bardzo przywiązani. Śmiem twierdzić, że młodsi odbiorcy myślą, że był on od zawsze. Oczywiście jak wszystko na świecie ma gdzieś swój początek. Zapraszam do krótkiej lektury.

Stan cyfryzacji polskich przedsiębiorstw

Stopień wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorstwa od kilku lat pozostaje na praktycznie niezmienionym poziomie. Zgodnie z oceną Komisji Europejskiej cyfryzacja polskich firm przebiega wolno, choć poczyniono w tym zakresie postęp. Jednak chcąc dogonić inne kraje Unii Europejskiej konieczne będzie przyspieszenie.

Handel internetowy- trendy

Handel internetowy od lat ma się dobrze notując bardzo dobre wyniki. Ale co będzie w kolejnych lata? Jakie czynniki będą decydowały o jego wynikach?

    Telefon

    +48 693 241 273

    EMAIL

    mateusz@dajsiezobaczyc.pl

    Zadzwoń